…samenwerkingen verlengen en uitbreiden

 

Aafje en Holland Food Service 

 

Op 20 oktober 2022 zijn Aafje en Holland Food Service een verlenging en uitbreiding van de samenwerking overeengekomen voor de komende jaren. “Wij zijn trots om onze samenwerking met Aafje nog verder uit te kunnen breiden waarbij er speciale aandacht uitgaat naar kwaliteit, klantverrassingen en duurzaamheid. Daarnaast blijven wij alles op het gebied van eten & drinken vanuit onze kernwaarden aandacht, verrassen en verbinden faciliteren. Kernwaarden die uitstekend aansluiten bij hetgeen waar Aafje voor staat namelijk, aandacht, verbindend, prikkelend en vakmanschap.” Aldus Sanne van Rijn, Commercieel Directeur bij Holland Food Service.

Vanaf 2001 is het familiebedrijf Holland Food Service de trotse partner van Aafje. Holland Food Service verzorgt het totale pakket rondom eten en drinken voor alle locaties van Aafje, dit naar tevredenheid van de bewoners en medewerkers zoals de cliënt- en medewerkers- tevredenheidsonderzoeken doen uitwijzen. Nauwe betrokkenheid, korte lijnen en actieve deelname in diverse projectgroepen dragen bij aan de intensivering van deze samenwerking.

In de afgelopen jaren stond het verhogen van de cliënttevredenheid, toekomstbestendigheid, duurzame dienstverlening, betaalbaarheid en kwaliteit centraal en dit wordt ook de komende jaren voortgezet. Duurzaamheid staat bij zowel Aafje als Holland Food Service hoog op de agenda. Zo is Aafje betrokken bij diverse pilotprojecten van Holland Food Service om o.a. de retourname van plastic verpakkingen in te richten. Ook worden er gezamenlijk stappen genomen om de restaurants te optimaliseren op het gebied van gastvrijheid, ambiance, verspilling, productpresentatie en maaltijdbereiding. De bestekhartjes (indicatie van de kwaliteit op het gebied van gastvrijheid) die al aan een restaurant zijn uitgereikt zijn hiervan een aantoonbaar voorbeeld.

In de huidige tijd speelt het sturen op budget een steeds belangrijkere rol. Zodoende wordt er veel gestuurd op beter rendement en het tegengaan van verspilling. Holland Food Service hecht er grote waarde aan dat bewoners en cliënten genieten van lekker eten en drinken. Met een actieve invulling van de menucommissie wordt er gezamenlijk adequaat ingespeeld op de wensen van de bewoners. Hierbij gelden de individuele wensen van de diverse doelgroepen binnen Aafje, ook na jarenlange samenwerking, nog steeds als vertrekpunt.

Bewoners en cliënten van Aafje worden regelmatig verrast met klantverrassingen, zoals poffertjes en een familiediner, die Holland Food Service biedt. Het geven van positieve aandacht draagt bij aan het Gelukkig ouder worden van cliënten en bewoners, iets waar Holland Food Service zich te allen tijde hard voor maakt.

De expertise van Holland Food Service, als hofleverancier, uit zich in diverse e-learning trainingen die aan Aafje worden gegeven. Met online trainingen over thema’s als duurzaamheid, verspilling, HACCP en gastvrijheid worden medewerkers van Aafje bijgeschoold en up-to-date gehouden.  

Holland Food Service is trots op het partnerschap met Aafje en kijkt uit naar een verdere succesvolle samenwerking voor nu en in de toekomst.

Aafje
Aafje is een zorgorganisatie in Rotterdam en omstreken. Met maar liefst 6.000 medewerkers, en 1.500 vrijwilligers zijn zij niet alleen zeer actief op het gebied van verpleeghuizen, maar ook thuiszorg en revalidatie.

www.aafje.nl