Land van Horne

5/5

“De bewoner krijgt het eten en drinken dat aansluit bij de verwachtingen. Holland Food Service laat hierbij de toegevoegde waarde aan de bewoner zien.”

Samenwerken met toegevoegde waarde voor de bewoners

Stichting Land van Horne is medio 2018 op zoek gegaan naar een nieuwe invulling van de diensten en leveringen voor eten en drinken. Intrakoop heeft Land van Horne bij het gehele selectietraject begeleid. Als uitkomst van dit traject is Holland Food Service geselecteerd als dé samenwerkingspartner voor de komende jaren. En nu gaan alle partijen in een goede driehoeksverhouding enthousiast samen aan de slag. Als drie-eenheid zorgen ze vanuit de praktijkinvulling van de visie, dat de eet- en drinkmomenten bijdragen aan het gelukkig ouder worden van bewoners, medewerkers en vrijwilligers. Meer beleving, betrokkenheid, keuzevrijheid en maatwerkoplossingen gepaard met gezellige momenten samen. Daar zetten ze zich samen voor in.

Aan de slag met eten en drinken
Een van de uitdagingen die Land van Horne aan is gegaan, is het weer enthousiasmeren van mensen om aan de slag te gaan met eten en drinken. Ervoor zorgen dat het niet alleen iets is wat noodzakelijk is, maar juist ook iets wat bijdraagt aan het geluksgevoel.

Het is leuk om samen bezig te zijn met eten en drinken. Dat is het gevoel dat ze met ondersteuning vanuit Holland Food Service overbrengen aan de bewoners.

Rob Römkens, Accountmanager Facilitair Bedrijf – Centrum aan het woord
In januari zijn alle locaties gaan bestellen bij Holland Food Service. Een overgang die binnen drie weken tot tevredenheid van alle betrokken is gerealiseerd. “Als ik niet zelf op de afdelingen was gaan vragen hoe het ging, dan had ik niks gemerkt van de overgang naar jullie. Zo soepel is de implementatie gegaan” vertelt hij tevreden.

Op de foto staan van links naar rechts Jorg, Sanne, Rene, Rob en Martien.